Anuncios

Expectativas

A vida non para e a morte forma parte desta vida

cabalga o equinoccio copula o solsticio

poder integrar estes sentimentos contrapostos

e non afundir no medo atroz

alusións eufemísticas que camuflan o cotidiano

en terror gótico ou en desesperación crónica.

 

Problema de expectativas

voraces parvadas.

 

Como se a morte fose un síntoma de algo

non unha realidade en si mesma

ponlle a sortella e míraa de fronte

que hai que coller folgos

ser consciente do principio e da fin das cousas

do principio e da fin das circunstancias

integrar a morte na vida

sen dramas

(…)

 

Sube e baixa.

Unha tempada ben

outra peor, cada vez máis peor

pero nin o nota.

 

Xa o notarás, xa

xa o notarás cando queiras contarlle algo a túa nai

e ela non estea.

 

Expectativas

La vida no para y la muerte forma parte de esta vida

cabalga el equinoccio copula el solsticio

poder integrar estos sentimientos contrapuestos

y no hundirme en el miedo atroz

alusiones eufemísticas que camuflan lo cotidiano

en terror gótico o en desesperación crónica.

 

Problema de expectativas

voraces estupideces.

 

Como si la muerte fuese un síntoma de algo

no una realidad en sí misma

ponle la sortija y mírala de frente

que hay que coger fuerzas

ser consciente del principio y del fin de las cosas

del principio y del fin de las circunstancias

integrar la muerte en la vida

sin dramas

(…)

 

Sube y baja.

Una temporada bien

otra peor, cada vez más peor

pero ni lo nota.

 

Ya lo notarás, ya

ya lo notarás cuando le quieras contar algo a tu madre

y ella no esté.

 

Resultado de imagen de mujer con niño en la playa sorolla

“Saíndo do baño”, Sorolla (1915)

Tempus fugit

Malas novas no telexornal, na prensa, na radio, na vida do veciño

todo queixas e críticas, presentes baseados nas esperanzas, expectativas que non se han cumprir e se se cumpren que

a quen lle vai importar xa o que pase despois de tanto tempo

eu só quero rir ata que a morte nos separe

sentir que existe a maxia e que vibro en sintonía

que todo sucede agora e que me empapo de vida

vida que me acolle, me recolle.

Hai un manto de estrelas no que conflúen as ganas e a boa sorte.

Vou.

Tempus fugit

Malas noticias en el telediario, en la prensa, en la radio, en la vida del vecino

todo quejas y críticas, presentes basados en las esperanzas, expectativas que no se van a cumplir y que si se cumplen qué

a quién le va a importar ya lo que pase después de tanto tiempo

yo solo quiero reír hasta que la muerte nos separe

sentir que existe la magia y que vibro en sintonía

que todo sucede ahora y que me empapo de vida

vida que me acoge, me recoge.

Hay un manto de estrellas en el que confluyen las ganas y la buena suerte.

Voy.

Recoller os restos

Pecha a porta e vaite. Non me corresponde dicir nada.

Optimismo sustituido por decepción absoluta. Todo o miras. Que é, que é.

Que pensas que agocho.

– Boas tardes, vai bo día.

Aquelas sandalias con calcetíns. O alento na caluga.

– Gústame a túa chaqueta.

Queda calada. Silencio. Merda de postureo.

Temos que tomar algunha medida, compartir vencellos, adrenalina, viaxes, Inditex bla bla bla

11 de agosto, o día da certeza.

Estaba preparada para crer en min mesma.

Recoger los restos

Cierra la puerta y vete. No me corresponde decir nada.

Optimismo sustituido por decepción absoluta. Todo lo miras. Que es, que es.

Qué piensas que escondo.

– Buenas tardes, hace buen día.

Aquellas sandalias con calcetines. El aliento en la nuca.

– Me gusta tu chaqueta.

Se queda callada. Silencio. Mierda de postureo.

Tenemos que tomar alguna medida, compartir vínculos, adrenalina, viajes, Inditex bla bla bla

11 de agosto, el día de la certeza.

Estaba preparada para creer en mí misma.