Crecer

Ogallá a miña soidade tivera ás

e me levara voando aos meus días favoritos nos que almorzabamos música e amigos.  

Ogallá quedara o cotidiano no borde da instrascendencia

e vivir sempre amarrados á frescura do intempestivo na xuventude. 

 

Anuncios

Non estás

Se te preguntabas por que non che din as grazas tampouco lle deas moitas voltas

no fondo era a noite estrepitosa que estaba agardando

é o que ten todo o ex-, se te das conta é o prefixo de estrano atendendo cuestións fónicas.

Tiña que devolver tantas cousas… Ameazas inofensivas, sei gardar segredos, non cho terei en conta.

Porén, escolléchesme a min. Para que?

Para deixarme rota como boneca rota e logo por riba decirche adeus

para que non te sentiras mal.

Estranos. Nun bar. Nunha rúa. Nun autobús rumbo a Ourense.

Nunha década que xa pasou.

Chovía.

 

 

Sen compromiso

Síntoo.

E logo un golpe sonoro, elevo a vista e un avión cae á auga

e todo negro, e todo baleiro e a nada.

Un pregúntase se haberá algo máis despois da morte

sentimentos de almorzo, emocións de andar por casa, e tan elevadas que tropezo coa taza e cáeme a cuchariña.

Exipcios, sumerios, gregos, babilonios, deuses. O chan agarda por nós.

Migracións. Voos sen ás.

Oscuridade, silencio, confusión. Dádeme pistas, quero saber.

– Que queres saber?

Unha vez fun elite. Estrana devoción polo apuro.

Números con díxitos en orde inversa.

Non te cren. Confirmádeme a noite, que eu a vexa.

Non me cren.

Falo cos arcánxeles para escorrentar as sombras escuras que xermolan con tanta precisión.

Algún día.

Mural de Pollock (1943)

Agradecida

Rescatando favoritos…

Galicia Poética "antolloloxía"

E con sincero agarimo esperto ao inesperado

de recubrirme da luz da beleza e da verdade

non creas necias historias

desas incapaces de erizar a pel cos ollos pechados.

principito-2Agradecida

Y con sincero cariño despierto a lo inesperado

de recubrirme de la luz de la belleza y la verdad

no creas en historias necias

esas que son incapaces de erizar la piel con los ojos cerrados.

@galiciapoetica

Ver la entrada original

Quen non xime?

Luz e progreso en todas partes… pero
as dudas nos corazós,
e bágoas que un non sabe por qué corren,
en dores que un non sabe por qué son.
Outro cantar, din, cansados
deste estribilo, os que chegando van
nunha nova fornada, e que andan cegos
buscando o que inda non hai.

¡Réprobos…! Sempre ó oculto perguntando,
que, mudo, nada vos di.
Buscade a fe, que se perdéu na duda,
e deixade de xemir.

Mais eles tamén perdidos
por unha i outra senda van e vén,
sin que sepan, ¡coitados!, por ónde andan,
sin paz, sin rumbo e sin fe.

……………………………………………………

Triste é o cantar que cantamos,
mais, ¿qué facer si outro mellor non hai?
Moita luz deslumbra os ollos,
causa inquietude o moito desear.

Cando unha peste arrebata
homes tras homes, n’hai máis
qu’enterrar de presa os mortos,
baixa-la frente, e esperar
que pasen as correntes apestadas…
¡Que pasen … que outras vendrán!

¿Quién no gime?

Luz y progreso en todas partes…, pero
las dudas en el corazón,
y lágrimas que uno no sabe por qué corren,
y dolores que uno no sabe por qué son.

‘Otro cantar’, piden, cansados
de este estribillo, los que van llegando
de una nueva hornada, y que andan ciegos
buscando lo que aún no hay.

¡Réprobos…! Siempre a lo oculto preguntando,
que, mudo, nada os dice.
Buscad la fe, que se perdió en la duda,
y dejad de gemir.

Mas ellos, también perdidos
por una y otra senda van y vienen,
sin que sepan, ¡cuitados!, por dónde andan,
sin fe, sin rumbo, sin paz.

………………………………………………….

Triste es el cantar que cantamos;
mas, ¿qué hacer si otro mejor no hay?
Mucha luz deslumbra los ojos,
causa inquietud el mucho desear.

Cuando una peste arrebata
hombres tras hombres, no hay más
que enterrar pronto a los muertos,
bajar la frente, y esperar
que pasen las corrientes apestadas…
¡Que pasen …, que otras vendrán!

Rosalía de Castro, que estaría mañá 24  febreiro de aniversario.

Un día especial ♥️

A outra Rosalía

“Este vaise i aquel vaise, (Este se va y aquél se va)
e todos, todos se van. (y todos, todos se van.)
Galicia, sin homes quedas (Galicia, sin hombres quedas)
que te poidan traballar. (que te puedan trabajar.)
Tés, en cambio, orfos e orfas (Tienes, en cambio, huérfanos y huérfanas)
e campos de soledad, (y campos de soledad)
e nais que non teñen fillos (y madres que no tienen hijos)
e fillos que non ten pais. (e hijos que no tienen padres. )
E tés corazóns que sufren (Y corazones que sufren)
longas ausencias mortás, (largas ausencias mortales,)
viudas de vivos e mortos (viudas de vivos y muertos)
que ninguén consolará (que nadie consolará)”.

Rosalía de Castro

Tantos anos pasaron e que pocas cousas cambiaron.

Torre de Hércules

Galicia Poética "antolloloxía"

Nunca asín no alento tanto vento ventar

varrendo o mundo

despeiteaba as árbores, centrifugaba a roupa

enfermo de apuro

vento ventando

os vellos non lembran noites tan longas

con tantos asubíos

asubía

asubía o aire na Torre

remosca sen compromiso

cega os oídos

asusta aos amos

chama por nós

para que non a esquezamos.

TORRE DE HÉRCULES

Nunca así en el aliento tanto viento ventando

barriendo el mundo

despeinaba a los árboles, centrifugaba la ropa

enfermo de apuro

viento ventando

los viejos no recuerdan noches tan largas

con tantos silbidos

silba

silba el aire en la Torre

cambia bruscamente de dirección, sin compromiso

ciega los oídos

asusta a los amos

llama por nosotros

por si la olvidamos.

@galiciapoetica

Ver la entrada original

Ti por min

Non veñas a dicirme que a historia ía ser distinta, non, as cousas non sempre se falan

esforceime demasiado para rematar sentada esperando a Godot

nin nun pabellón nin nun exame nin na beira da rúa da túa paranoia.

Céntrate. Céntrate.

Tranquilicémonos todos, ao final tampouco hai resultados definitivos nin amas de casa perpetuas. Xa non.

Síntoo. Sinto ser eu quen cho diga. Hai que tentalo un día, e outro, e outro. E logo seguir intentándoo.

Non hai tregua.

Representamos a unha xeneración coas expectativas feridas. Que máis da. Haberá que recuperar o inconformismo, pero non podo soa.

Eu por ti e ti por min.