Batalla naval

Claváronselle os talóns dos pes no asfalto e logo que pasou pasou que a rúa enchiuse de xente e o ceo botou a esplotar, todo eran luces e olor a pólvora

caíu no que tanto rexeitou a molestia fíxose dor e logo que pasou pasou que non chegou a máis e fíxose pequeniña e despois pum pum e aplausos.

Ninguén saberá nunca o que sofres. Garda no peto e maldita sexa. 

Anuncios

A caída

Soñou dous días enteiros inerte na butaca contra a fiestra

dous días

e logo chegaron eles cargados con navallas desmontables

ocultas na chaqueta ela non sabía

mans enfarrañadas

sentada mirando os tellados mirando a parroquia polo aire

mirando o pozo pero que preguiza deixarse ir

inerte na butaca contra a fiestra

trinta metros cadrados de gratulación

laissez faire


La caída

Soñó dos días enteros inerte en la butaca contra la ventana

dos días

y después llegaron ellos cargados con navajas desmontables

ocultas en la chaqueta ella no sabía

manos manchadas en el barro

sentada mirando los tejados mirando la parroquia por el aire

mirando el pozo pero qué pereza dejarse ir

inerte en la butaca contra la ventana

treinta metros cuadrados de complacencia

laissez faire

Resultado de imagen de sueños

No camiño 

Facíanse as noites espesas

acalorado verán aquel ano de papeles e notarios.

Porén,

a vida descorría morna e ceibe

porque todo era máis sinxelo 

cando o sol apertábanos en Compostela.

____

En el camino

Se hacían las noches espesas 

acalorado verano aquel de papeles y notarios.

Sin embargo,

la vida discurría templada y libre

porque todo era más fácil

cuando el sol nos abrazaba en Compostela.

OSLO-CORUÑA

Eu só aspiraba a saír nas fotos de estraños

convertirme no teu segundo plano favorito entre a brétema

encherme nos aeroportos de aeroapertas de descoñecidos

brindar nas vodas de noivos alleos e bailar con invitados de familias que non eran a miña

 

quen ía saber que as túas primeiras verbas dende Oslo serían un paraugas no que refuxiarme

no que multipicar os silencios deixándonos eternos.

Resultado de imagen de oslo love

Non podo esquecer

Vestido de agulla rompe a pel

ínfimo ataque nun nervio triste solitario profundamente extendido

concéntrome na inconsciencia

pés fríos que avisan de lonxe non esperan un golpe de sorte

iso non existe

sorriso de carne que doe ao caer das árbores

rabuñadura na caricatura

fíos vacíos de emocións náufragas

incrustadas nun infinito sen retorno

cantan as fadas en Antela pendentes dun coidado case transparente

as sementes colgan do aire cun balanceo tranquilo recurrente

pero inerte

 

pel seca rotura de osíxeno os cables colgados polo cuarto da enferma.

Resultado de imagen de ciencia y caridad

Ciencia y caridad, Picasso (1895)