Espera conceptual

Terxivérsame os teus versos para darlles pulo pola mañá

confundo os días confundo os anos confundo as vidas dun xeito somnámbulo

abrir as pálpebras e alumearte lonxe non era parte do plan

final sostido do mar berrando reforzado que recites conmigo

que nunca máis volver

deixaches todo o lugar do mundo para as dúbidas dende o día que escapaches desta cidade que aborreces

eu tamén quería pero son covarde e non puiden

non puiden adiviñar se sería capaz de converter a miña vida en algo que non me foi destinado

tensar as cordas e soar alegría

en nome desas case historias nas que fomos todo e non fomos nada

prendados enredados cun garfio de tres puntas

neste mundo fuxidío nós seremos eternos

por iso

e para que sirva de precedente

hoxe elixo terxiversia.

_____________

Tergivérsame tus versos para darles impulso por la mañana

confundo los días confundo los años confundo las vidas de forma sonámbula

abrir los párpados y encenderte lejos no era parte del plan

final sostenido del mar rugiendo reforzado que recites conmigo

que nunca más volver

dejaste todo el lugar del mundo para las dudas desde el día que huiste de esta ciudad que odias

yo también quería pero soy cobarde y no pude

no pude adivinar si sería capaz de convertir mi vida en algo que no me fue destinado

tensar las cuerdas y sonar alegría

en nombre de esas casi historias en las que fuimos todo y no fuimos nada

prendados enredados con un tenedor de tres puntas

en este mundo escurridizo nosotros seremos eternos

por eso

y para que sirva de precedente

hoy elijo tergiversia.

Imagen relacionada

“Niña con globo”, Banksy.

 

 

Anuncios

Sálvate

Reciclar a catástrofe

repousa no cadaleito sen proporcionalidade

 

monosílabos

cuestións cotidianas e propósitos de enmenda

un paradoxo

dous paradoxos

tres paradoxos

anestesiada

centrifuga o medo en suspensión

escapa coa mente

o submundo palpita e doen as follas metacéntricas.

Pecharlle os ollos sen que opoña resistencia

está a súa morta presencia morta dende hai 10 anos

que eu lembre.

-Arriba persianas, fóra da cova

-Non quero.

Nonquere.

 

Batirse no laberinto.

Aínda non.

Resultado de imagen de habitacion arte

Van Gogh, La habitación en Arlés, 1887

Cortar con todo

As xuntanzas eran fermosas

agora supuran como cristais rotos.

Renxían as cadeas en soidade

os asteleiros oteaban a ría en neto silencio

emerxencias tensadas

muletas transitorias noutra carátula do disco.

Polo meu corpo non se calma a sede

degresas nos beizos, mareos invertebrados:

non hai perigo, resiste

non fuxas, soporta.

Atrás. Non mires.

_________________________

Cortar con todo

Las reuniones eran hermosas

ahora supuran como cristales rotos.

Rugían las cadenas en soledad

los astilleros oteaban la ría en neto silencio

emergencias tensadas

muletas transitorias en la otra carátula del disco.

Por mi cuerpo no se calma la sed

grietas en los labios, mareos invertebrados:

no hay peligro, resiste

no huyas, soporta.

Atrás. No mires.

Resultado de imagen de chica espaldas carretera

Volve a ti

Cuspirlle ás lembranzas

aforcar ó futuro

desentrallar a rede

xirar na terraza 180 graos

sentirse chá livián pequena

ondeante nas verbas

poder dicir de novo:

como que xa non é máxico o mundo?

____________

Vuelve a ti

Escupir a los recuerdos

ahorcar el futuro

desenredar la red

girar en la terraza 180 grados

sentirse llana liviana pequeña

ondeante en las palabras

poder decir de nuevo:

¿cómo que ya no es mágico el mundo?

Resultado de imagen de chica viaje

 

Só nós sabemos

Só os que coñecemos a perda somos sabedores da desolación destas datas nas que todo se torna triste coa beleza de fondo pero o corazón tan frío.

Convivir coas ausencias, esa arte cotiá.

Manterse pura infinita mirada esperanza ledicia adiante non decaias, sobresae como poidas.

Sorrisos afora e por dentro a nostalxia.

Que non dure: elixe VIDA.

Inseguridade

Revoltos os pensamentos que se esto que se o outro

posibilidades de traxedias emerxentes 

plusvalías, infeccións, resolucións mal resoltas e no medio eu.

Caeume ao chan a túa última pertenza e quedei mirando absorta saín á fiestra as estrelas 

estás aí?

Vesme?

Fráxil vai a vida coa dor afianzada. 

Adiante

O futuro máis próximo acércase con ollos de ilusionista

coma se fose un cadáver colgado no umeiro

sábese viva cun afán desharmónico

logo os traballadores acuden á chamada, xa case é de día

non decaias, véncete

balancéase coma se estivese enchida de peluxe

varrida de inconsistencia

afunde os dualismos

non hai perigo, resiste

non fuxas, soporta.

__________________

Adelante

El futuro más próximo se acerca con ojos de ilusionista

como si fuese un cadáver colgado en el olmo

se sabe viva con un afán desarmónico

después los trabajadores acuden a la llamada, ya casi es de día

no decaigas, véncete

se balancea coma llena de pelusa

barrida de inconsistencia

ahoga los dualismos

no hay peligro, resiste

no huyas, soporta.

Imagen relacionada

Mark Ryden