Plandemia

Estoupou nos hospitais nos supermercados escondeuse nas escolas e nas fiestras e balcóns

no meu caso dende a fiestra vin pasar os días e as caras languidecentes como a miña mirábamos ansiosos buscando respostas sen saber moi ben as preguntas

dende a fiestra correndo as cortinas na coruña os balcóns son para señoritos eu son proletariado a tope así que non quedou outra que soñar cunha casiña con campo e mirar en idealista

os primeiros quince días en shock recontando mortes e cadáveres de antaño, pantasmas que viñeron saudar e aínda están hoxe conmigo de visita

non os dou botado, ás veces parece que si pero rebrotan

quince días pasaron pronto, e logo outros quince, e quince, e de súpeto xa é xuño e onde está a primavera

crise e contracrise crítica rabia medo xulgar culpa medo o que queda no poso sempre medo, principio e final de todas as saturacións contracorrentes socializadas

todo formaba parte dun plan redentor esperpénticos remorsos e grandes fitos no recorrido enchido de vereas tantas grandes e tantas pequenas traballo nai hernia pandemia o plan era revivir e revivirme

saírme do espello deformado no que me levaba mirando tantos anos

Plandemia

Estalló en los hospitales en los supermercados se escondió en las escuelas y en las ventanas y balcones

en mi caso desde la ventana vi pasar los días y las caras languidecientes como la mía mirábamos ansiosos buscando respuestas sin saber muy bien las preguntas

desde la ventana corriendo las cortinas en la coruña los balcones son para señoritos yo soy proletariado a tope así que no quedó otra que soñar con una casita con campo y mirar en idealista

los primeiros quince días en shock recontando muertes y cadáveres de antaño, fantasmas que vinieron a saludar y aún están hoy conmigo de visita

no los doy echado, a veces parece que sí pero rebrotan

quince días pasaron pronto, y después otros quince, y quince, y de pronto ya es junio y dónde está la primavera

crisis y contracrisis crítica rabia miedo juzgar culpa miedo lo que queda en el poso siempre miedo, principio y final de todas las saturaciones contracorrientes socializadas

todo formaba parte de un plan redentor esperpénticos remordimientos y grandes hitos en el recorrido lleno de caminos estrechos a veces grandes a veces pequeños trabajo madre hernia pandemia el plan era revivir y revivirme

salirme del espejo deformado en el que me llevaba mirando tantos años

Suspiros de sal: Muchacha en la ventana - Salvador Dalí - Historia ...

Mujer en la ventana, Salvador Dalí

TRISTURA DESCARNADA (NON MIRES AO PASADO)

Póñome do revés sen ter dereito

buscando nas fragas o sombreiro de frores marchitas que caeu unha noite de Venus sen excusa ningunha

lembras?

Chove de novo a secas

como se non fixera falta existir e todo fora un recordo de Londres

imos facer maxia de vinte xeitos distintos

pero non no pasado

eu aí non quero volver.

Vermeer y la chica del arete de perla - La Mente es Maravillosa

La joven de la perla, Johannes Vermeer (1667)

instrospección

sente sente ata oito veces nove días

lamenta o día dez eleva o ánimo o doce

e tira millas ata o aniversario con chocolates e fresas

sente sente enmascarados os medos dilatándose concentrándose espirais con cores difusas

blandas formas

por detrás do ollo esquerdo amaga unha serpe que envolve ata os ombreiros encollidos

ansiedade

a túa cara ten forma de ansiedade o teu estilo despreocupado que preocupa preocupa porque es o desatino e logo os demáis que miran? non fan nada

observan calados miran as formas blandas aí volve a serpe pola nuca sube ata a orella Dalí faría un cadro sinuoso El Bosco un tríptico colgable no monasterio dos arrepíos

que mirades con esas caras de cera? quítanvos os valores a cambio da nómina e tan agradecidos

quero aprender a non sentir a serpe quero aprender a negar a natureza a tomar unha caña na terraza dun bar como se nada pasara e como se todo fora un mal soño.

instrospección

siente siente hasta ocho veces nueve días

lamenta el día diez eleva el ánimo el doce

y tira millas hasta el cumpleaños con chocolates y fresas

siente siente enmascarados los miedos dilatándose concentrándose espirales con colores difusos

blandas formas

por detrás del ojo izquierdo amaga una serpiente que envuelve hasta los hombros encogidos

ansiedad

tu cara tiene forma de ansiedad tu estilo despreocupado que preocupa preocupa porque eres desatino y después los demás qué miran? no hacen nada

observan callados miran las formas blandas ahí vuelve la serpiente por la nuca sube hasta la oreja Dalí haría un cuadro sinuoso El Bosco un tríptico colgable en el monasterio de los horrores

qué mirais con esas caras de cera? os quitan los valores a cambio de la nómina y tan agradecidos

quiero aprender a no sentir la serpiente quiero aprender a negar la naturaleza a tomar una caña en la terraza de un bar como si nada pasara y como si todo hubiera sido un mal sueño.

Sol de la mañana - Edward Hopper - Historia Arte (HA!)
El sol de la mañana, Edward Hopper

Habitación

Soñou dous días enteiros inerte na butaca contra a fiestra

dous días

e logo chegaron eles cargados con navallas desmontables

ocultas na roupa ela non sabía

mans enfarrañadas

sentada mirando os tellados mirando a parroquia polo aire

miraba o pozo pero que preguiza deixarse ir

inerte na butaca contra a fiestra

trinta metros cadrados de gratulación

laissez faire

cuspirlle ás lembranzas

aforcar o futuro

desentrallar a rede

xirar na terraza 180 graos

sentirse chá livián pequena

ondeante nas verbas

poder dicir de novo:

como que xa non é máxico o mundo?

Habitación

Soñó dos días enteros inerte en la butaca frente a la ventana

dos días

y después llegaron ellos cargados con navajas desmontables

ocultas en la ropa ella no sabía

manos embarradas

sentada mirando los tejados mirando la parroquia por el aire

miraba el pozo pero qué desgana dejarse ir

inerte en la butaca frente a la ventana

treinta metros cuadrados de congratulación

laissez faire

escupirle a los recuerdos

ahorcar el futuro

desenredar la red

girar en la terraza 180 grados

sentirse llana liviana pequeña

ondeante en las palabras

poder decir de nuevo:

¿cómo que ya no es mágico el mundo?

Resultado de imagen de la habitacion van gogh

España morta II

Amarrada a pata con cinta de embalar
patéticos intentos de reconstrucción
nostalxia da imposición

mellor vivir na penuria
acumula medicación
pastillas que non ha tomar nunca

soa

cos fillos en Barcelona Madrid London

chaga na boca
encía leucoplásica
inflamada

pelos negros duros no bigote

ruindade miserable franquista
que nos fixeches?

que somos agora?

O olor a crema hidratante non é dabondo para disimular a podredume que te envolve.
Aquí, alí

en todas partes.

Resultado de imagen de pinturas negras

Pinturas negras de Goya

España morta I

O ollo do coello mira en capicúa morte
petrifica a cona da vella verte ouriños
na alfombra desgastada conservada inerte polos siglos de los siglos
raído escenario de mobles de posguerra
o Cristo na cabeceira que vele por nós no nome do pai
dofillo
doespíritoinsanto

facía sol
pero estaba
tan escuro.
-Arriba persianas, fóra da cova
-Non quero
Nonquere.

Resultado de imagen de goya pinturas negas

Pinturas negras de Goya

Expectativas

A vida non para e a morte forma parte desta vida

cabalga o equinoccio copula o solsticio

poder integrar estes sentimentos contrapostos

e non afundir no medo atroz

alusións eufemísticas que camuflan o cotidiano

en terror gótico ou en desesperación crónica.

 

Problema de expectativas

voraces parvadas.

 

Como se a morte fose un síntoma de algo

non unha realidade en si mesma

ponlle a sortella e míraa de fronte

que hai que coller folgos

ser consciente do principio e da fin das cousas

do principio e da fin das circunstancias

integrar a morte na vida

sen dramas

(…)

 

Sube e baixa.

Unha tempada ben

outra peor, cada vez máis peor

pero nin o nota.

 

Xa o notarás, xa

xa o notarás cando queiras contarlle algo a túa nai

e ela non estea.

 

Expectativas

La vida no para y la muerte forma parte de esta vida

cabalga el equinoccio copula el solsticio

poder integrar estos sentimientos contrapuestos

y no hundirme en el miedo atroz

alusiones eufemísticas que camuflan lo cotidiano

en terror gótico o en desesperación crónica.

 

Problema de expectativas

voraces estupideces.

 

Como si la muerte fuese un síntoma de algo

no una realidad en sí misma

ponle la sortija y mírala de frente

que hay que coger fuerzas

ser consciente del principio y del fin de las cosas

del principio y del fin de las circunstancias

integrar la muerte en la vida

sin dramas

(…)

 

Sube y baja.

Una temporada bien

otra peor, cada vez más peor

pero ni lo nota.

 

Ya lo notarás, ya

ya lo notarás cuando le quieras contar algo a tu madre

y ella no esté.

 

Resultado de imagen de mujer con niño en la playa sorolla

“Saíndo do baño”, Sorolla (1915)

Fraxilidade

Dicían os sabios da Internet que era cuestión de actitude

nos manuais de psicoloxía viñan nomes de eu que sei

no traballo a supervivencia era tratar de non saber / non oír, calar, non ver

coas amigas non falaba do tema, nin preguntaban, todo ok

 

(coas amigas… que amigas?)

 

todo o que busquei e non puiden atopar, todo o que loitei para superar

axeonllei o ánimo – dobreguei a vontade – puxei contra natura para vencer

fixen plans de supervivencia con sinos de esterilidade

porque a esencia dos meus demos chamábase fraxilidade.

Image result for coco davez

Fragilidad

Decían los sabios de Internet que era cuestión de actitud

en los manuales de psicología venían nombres de yo qué sé

en el trabajo la supervivencia era tratar de no saber / no oír, callar, no ver

con las amigas no hablaba del tema, ni preguntaban, todo ok

 

(con las amigas… ¿qué amigas?)

 

todo lo que busqué y no pude encontrar, todo lo que luché para superar

arrodillé el ánimo – doblegué la voluntad – empujé contra natura para vencer

hice planes de supervivencia con sinos de esterilidad

porque la esencia de mis demonios se llamaba fragilidad.

@galiciapoetica