Habitación

Soñou dous días enteiros inerte na butaca contra a fiestra

dous días

e logo chegaron eles cargados con navallas desmontables

ocultas na roupa ela non sabía

mans enfarrañadas

sentada mirando os tellados mirando a parroquia polo aire

miraba o pozo pero que preguiza deixarse ir

inerte na butaca contra a fiestra

trinta metros cadrados de gratulación

laissez faire

cuspirlle ás lembranzas

aforcar o futuro

desentrallar a rede

xirar na terraza 180 graos

sentirse chá livián pequena

ondeante nas verbas

poder dicir de novo:

como que xa non é máxico o mundo?

Habitación

Soñó dos días enteros inerte en la butaca frente a la ventana

dos días

y después llegaron ellos cargados con navajas desmontables

ocultas en la ropa ella no sabía

manos embarradas

sentada mirando los tejados mirando la parroquia por el aire

miraba el pozo pero qué desgana dejarse ir

inerte en la butaca frente a la ventana

treinta metros cuadrados de congratulación

laissez faire

escupirle a los recuerdos

ahorcar el futuro

desenredar la red

girar en la terraza 180 grados

sentirse llana liviana pequeña

ondeante en las palabras

poder decir de nuevo:

¿cómo que ya no es mágico el mundo?

Resultado de imagen de la habitacion van gogh

Fraxilidade

Dicían os sabios da Internet que era cuestión de actitude

nos manuais de psicoloxía viñan nomes de eu que sei

no traballo a supervivencia era tratar de non saber / non oír, calar, non ver

coas amigas non falaba do tema, nin preguntaban, todo ok

 

(coas amigas… que amigas?)

 

todo o que busquei e non puiden atopar, todo o que loitei para superar

axeonllei o ánimo – dobreguei a vontade – puxei contra natura para vencer

fixen plans de supervivencia con sinos de esterilidade

porque a esencia dos meus demos chamábase fraxilidade.

Image result for coco davez

Fragilidad

Decían los sabios de Internet que era cuestión de actitud

en los manuales de psicología venían nombres de yo qué sé

en el trabajo la supervivencia era tratar de no saber / no oír, callar, no ver

con las amigas no hablaba del tema, ni preguntaban, todo ok

 

(con las amigas… ¿qué amigas?)

 

todo lo que busqué y no pude encontrar, todo lo que luché para superar

arrodillé el ánimo – doblegué la voluntad – empujé contra natura para vencer

hice planes de supervivencia con sinos de esterilidad

porque la esencia de mis demonios se llamaba fragilidad.

@galiciapoetica 

Galeguizame

Son capaz de ver baixo a auga

verto bagoas en termos evolutivos

e logo volvo a normalidade.

Vacacions. Sen anuncios. Sen instamoments.

Sen tiles.

Que me condeen os estudosos das linguas, que me lapiden en publico

que me identifique a ciencia e me reconstrua en certas epocas do ano:

serei feliz normativizada.

@galiciapoetica

 

 

Despedida

Un sombreiro na cabeza con flores marchitas asumindo o encontro

pensando poesía poetúa poemiña

versando o descalabro que non había de vir nunca

ou igual si pero que importaba agora

fáiseme raro verme tan distinta e ver aos demáis tan iguais

coa pioga xunguindo a loucura

que duro atopar acougo nesta contorna fúnebre

fáiseme raro falar coas nenas amigas

que xa non son nenas nin son amigas

reproducións a escala

mutacións

pero elas non son

que non me enganen:

xa non estamos

 

amargados encontros e desencontros

frívolos choques de mans

amigos atrapados no tempo,

canto vos quixen!

 

Despedida

 

Un sombrero en la cabeza con flores marchitas asumiendo el encuentro

pensando poesía poetuya poemía

versando el descalabro que no iba a venir nunca

o a lo mejor sí pero qué importaba ahora

se me hacía raro verme tan distinta y ver a los demás tan iguales

con la correa ciñendo la locura

qué duro encontrar reposo en este entorno fúnebre

se me hace raro hablar con las nñas amigas

que ya no son niñas nin son amigas

reproducciones a escala

mutaciones

pero ellas no son

que no me engañen:

ya no estamos

 

amargados encuentros y desencuentros

frívolos choques de manos

amigos atrapados en el tiempo,

¡cuánto os quise!

Agenda Semanal Campus UAM-CSIC

 

Estancamento

Eran vórtices negros de luz

negro nicromante lendo a Ilíada

 

mirábasme co flequillo tapando un ollo

coma un adolescente

ou un anime enamorado

 

non podía caer máis baixo

na escuridade

tropezou cun escalón

logo mantivo a descompostura

 

descubrimento de mañá que ben podería ser un epitafio de vida

lembranzas psicopáticas íspenme e despóxanme

facer o mellor vs facer o adecuado

pílulas de sabedoría non eran dabondo

para saír da matriz

e empezar de novo

 

o material vs a ideoloxía

quen pode con quen

quen camiña con quen

quen é quen

 

Axudádeme

non sei onde ir

espida e despoxada

axudádeme.

Boston: Sightseeing

Singleton Copley, Watson and the shark (1778)

Sustrato telúrico en loita

O caníbal axexa a sombra

penumbra

caía a terra

caía

trebón menos un

verdes comprimidos táboas de plantas

tántricas

tísicas mulleres enervan pregarias

axexa a sombra

tropical absceso

vertente mórbida

mastiga o cacto

excarcera espíritos

prepara o salto

salta.

___________________________

Sustrato telúrico en lucha

El caníbal vigila la sombra

penumbra

caía la tierra

caía

tormenta menos uno

verdes comprimidos tablas de plantas

tántricas

tísicas mujeres enervan plegarias

vigila la sombra

tropical absceso

vertiente mórbida

mastica el cactus

excarcela espíritus

prepara el salto

salta.

Milleiros de cacharelas prenderán Galiza no solsticio de ...

Desperfectos

Tratábase de

tratouse sempre de

encaixar ben os desperfectos

que é iso de ser artista

na festa de manequíns

 

as pálpebras caídas as mans molladas con bágoas alleas

estériles bulían as sombras no país dos espellos

 

de súpeto aquela lembranza coa que dun momento a outro poderíase poñer a chorar

con ollos xeométricos de boneca destituida.

Polo fondo van caendo estrelas púrpuras na Avenida Metrosidero.

 

____________________________

 

Se trataba de

se trató siempre de

encajar bien los desperfectos

qué es eso de ser artista

en la fiesta de los maniquíes

 

los párpados caídos las manos mojadas con lágrimas ajenas

estériles se movían deprisa las sombras en el país de los espejos

 

de pronto aquel recuerdo con el que de un momento a otro podría ponerse a llorar

con ojos geométricos de muñeca destituida.

Por el fondo van cayendo estrellas púrpuras en la Avenida Metrosidero.

Infinitas Palabras Misteriosas: El macabro caso de La ...

Teu nome

Unha patada máis cartos subir a paga

todo irá ben e ti xa o sabes

final de temporada non podes volver ser neno

para que queres 11 tipos de axudas distintas se podes revisar só 3

o rapaz con sombreiro salta con música de videoxogo e xira a ruleta ven descubrir o que é volver

sempre volves

non sabes xa nin como poñerte nin escoitar as sinais das sereas mortas descafeinadas

Benvido

Ven

Xa estás aquí e trémeme a voz ao dicir teu nome.

____________

Tu nombre

Una patada más dinero subir la paga

todo irá bien y tú ya lo sabes

final de temporada no puedes volver a ser niño

para que quieres 11 tipos de ayudas distintas si puedes revisar solo 3

el chico con sombrero salta con música de videojuego y gira la ruleta ven a descubrir lo que es volver

siempre vuelves

no sabes ya ni como ponerte ni escuchar las señales de las sirenas muertas descafeinadas

Bienvenido

Ven

Ya estás aquí y me tiembla la voz al decir tu nombre.

Head of a woman, Egon Schiele (1908)

Descalabro

Vénlle á cabeza un día na rúa

e outro día nun salón

outro nun bar

nunha cociña

nun dormitorio

nun aula

nunha oficina da administración

noutra oficina con vistas

ao matadoiro municipal.

 

Ironías do camiño.

 

Insoportable

pasan os segundos

paralíticos palatales cara el

a sombra saúda de lonxe e avisa

non lle aceptes o convite

motor con garfios mecánicos pola fiestra do cuarto

non abri-los ollos

guerra

 

rexistro

compulsar papeis e papeis

pola espalda cheirume

con cara de eficiencia inventada

tesa e sen movementos

sen existir sen ser nin antes nin agora nin nunca

esquecédevos de min

 

se lle poñen os pelos de estridente punta

arrepío do demo vacía a alma

lamentar a carraxe estancada sen duración definida

verter a tinta da estilográfica e deixar as verbas en repouso

reprime, nena, non empuxes

 

pero

 

non me axudastes e sigo aquí

non vedes?

será que non me facíades tanta falla.