Inseguridade

Revoltos os pensamentos que se esto que se o outro

posibilidades de traxedias emerxentes 

plusvalías, infeccións, resolucións mal resoltas e no medio eu.

Caeume ao chan a túa última pertenza e quedei mirando absorta saín á fiestra as estrelas 

estás aí?

Vesme?

Fráxil vai a vida coa dor afianzada. 

Anuncios

Adiante

O futuro máis próximo acércase con ollos de ilusionista

coma se fose un cadáver colgado no umeiro

sábese viva cun afán desharmónico

logo os traballadores acuden á chamada, xa case é de día

non decaias, véncete

balancéase coma se estivese enchida de peluxe

varrida de inconsistencia

afunde os dualismos

non hai perigo, resiste

non fuxas, soporta.

__________________

Adelante

El futuro más próximo se acerca con ojos de ilusionista

como si fuese un cadáver colgado en el olmo

se sabe viva con un afán desarmónico

después los trabajadores acuden a la llamada, ya casi es de día

no decaigas, véncete

se balancea coma llena de pelusa

barrida de inconsistencia

ahoga los dualismos

no hay peligro, resiste

no huyas, soporta.

Imagen relacionada

Mark Ryden

 

 

Non estamos

De súpeto atopeime botándote de menos e por iso saín a buscarte

collín o coche e logo o autobús por aquelas estradas tan comarcais tan cheas de Galicia 

cheguei onde ti e que sorpresa! Non estabas

xa te foras

eu miraba diante miña unha rapaza con ollos grandes 

pero xa non estabas, alguén se che metera dentro.

Ti, tal como éramos,

quedaras daquela grabada a lume nas pedras de Compostela.

A caída

Soñou dous días enteiros inerte na butaca contra a fiestra

dous días

e logo chegaron eles cargados con navallas desmontables

ocultas na chaqueta ela non sabía

mans enfarrañadas

sentada mirando os tellados mirando a parroquia polo aire

mirando o pozo pero que preguiza deixarse ir

inerte na butaca contra a fiestra

trinta metros cadrados de gratulación

laissez faire


La caída

Soñó dos días enteros inerte en la butaca contra la ventana

dos días

y después llegaron ellos cargados con navajas desmontables

ocultas en la chaqueta ella no sabía

manos manchadas en el barro

sentada mirando los tejados mirando la parroquia por el aire

mirando el pozo pero qué pereza dejarse ir

inerte en la butaca contra la ventana

treinta metros cuadrados de complacencia

laissez faire

Resultado de imagen de sueños

No camiño 

Facíanse as noites espesas

acalorado verán aquel ano de papeles e notarios.

Porén,

a vida descorría morna e ceibe

porque todo era máis sinxelo 

cando o sol apertábanos en Compostela.

____

En el camino

Se hacían las noches espesas 

acalorado verano aquel de papeles y notarios.

Sin embargo,

la vida discurría templada y libre

porque todo era más fácil

cuando el sol nos abrazaba en Compostela.

OSLO-CORUÑA

Eu só aspiraba a saír nas fotos de estraños

convertirme no teu segundo plano favorito entre a brétema

encherme nos aeroportos de aeroapertas de descoñecidos

brindar nas vodas de noivos alleos e bailar con invitados de familias que non eran a miña

 

quen ía saber que as túas primeiras verbas dende Oslo serían un paraugas no que refuxiarme

no que multipicar os silencios deixándonos eternos.

Resultado de imagen de oslo love