Sustrato telúrico en loita

O caníbal axexa a sombra

penumbra

caía a terra

caía

trebón menos un

verdes comprimidos táboas de plantas

tántricas

tísicas mulleres enervan pregarias

axexa a sombra

tropical absceso

vertente mórbida

mastiga o cacto

excarcera espíritos

prepara o salto

salta.

___________________________

Sustrato telúrico en lucha

El caníbal vigila la sombra

penumbra

caía la tierra

caía

tormenta menos uno

verdes comprimidos tablas de plantas

tántricas

tísicas mujeres enervan plegarias

vigila la sombra

tropical absceso

vertiente mórbida

mastica el cactus

excarcela espíritus

prepara el salto

salta.

Milleiros de cacharelas prenderán Galiza no solsticio de ...

Anuncios

Desperfectos

Tratábase de

tratouse sempre de

encaixar ben os desperfectos

que é iso de ser artista

na festa de manequíns

 

as pálpebras caídas as mans molladas con bágoas alleas

estériles bulían as sombras no país dos espellos

 

de súpeto aquela lembranza coa que dun momento a outro poderíase poñer a chorar

con ollos xeométricos de boneca destituida.

Polo fondo van caendo estrelas púrpuras na Avenida Metrosidero.

 

____________________________

 

Se trataba de

se trató siempre de

encajar bien los desperfectos

qué es eso de ser artista

en la fiesta de los maniquíes

 

los párpados caídos las manos mojadas con lágrimas ajenas

estériles se movían deprisa las sombras en el país de los espejos

 

de pronto aquel recuerdo con el que de un momento a otro podría ponerse a llorar

con ojos geométricos de muñeca destituida.

Por el fondo van cayendo estrellas púrpuras en la Avenida Metrosidero.

Infinitas Palabras Misteriosas: El macabro caso de La ...

Teu nome

Unha patada máis cartos subir a paga

todo irá ben e ti xa o sabes

final de temporada non podes volver ser neno

para que queres 11 tipos de axudas distintas se podes revisar só 3

o rapaz con sombreiro salta con música de videoxogo e xira a ruleta ven descubrir o que é volver

sempre volves

non sabes xa nin como poñerte nin escoitar as sinais das sereas mortas descafeinadas

Benvido

Ven

Xa estás aquí e trémeme a voz ao dicir teu nome.

____________

Tu nombre

Una patada más dinero subir la paga

todo irá bien y tú ya lo sabes

final de temporada no puedes volver a ser niño

para que quieres 11 tipos de ayudas distintas si puedes revisar solo 3

el chico con sombrero salta con música de videojuego y gira la ruleta ven a descubrir lo que es volver

siempre vuelves

no sabes ya ni como ponerte ni escuchar las señales de las sirenas muertas descafeinadas

Bienvenido

Ven

Ya estás aquí y me tiembla la voz al decir tu nombre.

Head of a woman, Egon Schiele (1908)

Descalabro

Vénlle á cabeza un día na rúa

e outro día nun salón

outro nun bar

nunha cociña

nun dormitorio

nun aula

nunha oficina da administración

noutra oficina con vistas

ao matadoiro municipal.

 

Ironías do camiño.

 

Insoportable

pasan os segundos

paralíticos palatales cara el

a sombra saúda de lonxe e avisa

non lle aceptes o convite

motor con garfios mecánicos pola fiestra do cuarto

non abri-los ollos

guerra

 

rexistro

compulsar papeis e papeis

pola espalda cheirume

con cara de eficiencia inventada

tesa e sen movementos

sen existir sen ser nin antes nin agora nin nunca

esquecédevos de min

 

se lle poñen os pelos de estridente punta

arrepío do demo vacía a alma

lamentar a carraxe estancada sen duración definida

verter a tinta da estilográfica e deixar as verbas en repouso

reprime, nena, non empuxes

 

pero

 

non me axudastes e sigo aquí

non vedes?

será que non me facíades tanta falla.

 

Conversas silenciosas

O ambiente é rosa

apastelado

lonxano dende o meu enfoque

son partícipe da escea

son unha nena

son unha rapaza

logo unha moza

unha muller

serei unha vella

ou non

discorrer templado.

 

Tomamos os bombóns paseniñamente

deleitándonos co doce sabor de chocolate morniño

ablandecido pola calor daquela tarde

falouse de cousas difíciles de xeito sinxelo

foise desentupindo o velo

que impedía chegar ao fondo da cuestión

e logo todo fluíu tranquilo

harmonioso no seu son e no seu movemento

coma unha escea pintada que cobra existencia;

 

falouse da vida incluso falando do cancro.

______________

El ambiente es rosa

apastelado

lejano desde mi enfoque

soy partícipe de la escena

soy una niña

soy una chica

después una joven

una mujer

seré una vieja

o no

discurrir templado.

 

Tomamos los bombones despacio

deleitándonos con el dulce sabor del chocolate templado

ablandado por el calor de aquella tarde

se hablaron cosas difíciles de manera fácil

se fue destupiendo el velo

que impedía llegar al fondo de la cuestión

y después todo fluyó tranquilo

armonioso en su sonido y en su movimiento

como una escena pintada que cobra existencia;

 

se habló de la vida incluso hablando del cáncer.

Resultado de imagen de arthur dove red sun

Arthur Dove, Red Sun (1935)

Amores nenos

Tropezo coas cousas, cos sentementos coa cadeira na cociña

déixome desvelar polas ambivalencias

e ti apareces co teu mozo novo ben vestido e caladiño

moito che gustan os rapaces ben vestidos e caladiños

así podes falalo todo ti

non dixo nin mú

pero movía a cabeza en sinal de aprobación pena desencanto.

 

Ía un calor épico coma nos bós tempos

aqueles nos que xeaba e facía frío ata febreiro e despois chovía, e ventaba, e chegaba maio e era o mes das frores

onde van as frores, que xa abriron e xa pecharon varias veces no ano

e velaí chegaches ti coa túa melena

el co seu floco de cabelo sobre a fronte que guapo

eu cortaba o pelo para parecer maior pintaba os beizos

poñía os zapatos da miña nai case morta

e non se me ocorreu outra cousa que pedirlle au teu rapaz aquela tarde

a escondidas dos adultos e sen que niguén o soubera

que se quedase

o intre que tivera

a morrer conmigo.

 

Amores niños

 

Tropiezo con las cosas, con los sentimientos con la silla en la cocina

me dejo desvelar por las ambivalencias

y tú apareces con tu nuevo novio bien vestido y calladito

cuánto te gustan los chavales bien vestidos y calladitos

así puedes hablarlo todo tú

no dijo ni mú

pero movía la cabeza en señal de aprobación pena desencanto.

 

Hacía un calor épico como en los buenos tiempos

aquellos en los que helaba y hacía frío hasta febrero y después llovía, y ventaba, y llegaba mayo y era el mes de las flores

dónde van las flores, que ya se abrieron y ya se cerraron varias veces en el año

y ahí llegaste tú con tu melena

él con su mechón de cabello sobre la frente qué guapo

yo me cortaba el pelo para parecer mayor me pintaba los labios

me ponía los zapatos de mi madre casi muerta

y no se me ocurrió otra cosa que pedirle a tu chico aquella tarde

a escondidas de los adultos y sin que nadie lo supiese

que se quedase

el ratito que tuviera

a morir conmigo.

Resultado de imagen de Rosalyn Drexler

Rosalyn Drexler, “Chain Smoker” (1960)

Ruptura

Despois da expansión non sei que queres ouveando nos tellados

é tarde

a soidade ameaza os talóns

incombustible

corre

 

no chan erguín a mirada e descubrín un ceo escuro de tormenta

tornouse grisáceo o ambiente e a memoria, e así por moito tempo

tomar decisións

escorrentar as mazás que tiñas postas nunha cesta no coche

escorrentar as noites de facer pasta na cociña con viño e música

escorrentar a mirada do avó cando fixo a pregunta e non souben que dicir

así foi

 

e logo

eliminar o superfluo

e nunca máis volver.

_____________________

Después de la expansión no sé qué quieres aullando en los tejados

es tarde

la soledad amenaza los talones

incombustible

corre

 

en el suelo levanté la mirada y descubrí un cielo oscuro de tormenta

se volvió grisáceo el ambiente y la memoria, y así por mucho tiempo

tomar decisiones

ahuyentar las manzanas que tenías puestas en una cesta en el coche

ahuyentar las noches de hacer pasta en la cocina con vino y música

ahuyentar la mirada del abuelo cuando hizo la pregunta y no supe qué decir

así fue

 

y después

eliminar lo superfluo

y nunca más volver.

Resultado de imagen de art brat

 

Aire

Érgome todas as mañás co propósito de enmenda a flor de pel.

Miro os xeonllos tortos co pantalón rachado e penso que vaia oh que cantas cousas para afrontar que hai que poder que hai que seguir cando todo está perdido.
Véseme a perna
un trozo de min.
Repartín a diestro e siniestro ibuprofeno invitei eu ata a noite, noite de tres días
noite de longa noite de merda.

Non queda nada. Somos aire en contención.
Templanza. Recuperación. Victoria.

_______________

Me levanto todas las mañanas con el propósito de enmienda a flor de piel.

Miro las rodillas torcidas con el pantalón roto y pienso que vaya que cuántas cosas para afrontar que hay que poder que hay que seguir cuando todo está perdido.
Se me ve la pierna
un trozo de mí.
Repartí a diestro y siniestro ibuprofeno invitaba yo hasta la noche, noche de tres días
noche de larga noche de mierda.

No queda nada. Somos aire en contención.
Templanza. Recuperación. Victoria.

España morta

O ollo do touro mira en capicúa morte

petrifica a esterilidade da vella que verte ouriños na alfombra desgastada

raída

escenario de mobles anti Ikea.

Facía sol pero estaba escuro, persianas abaixo

amarrada a pata con cinta de embalar acumula medicación pastillas que non ha tomar nunca

chaga na boca encía leucoplásica inflamada

pelos negros duros no bigote ruindade miserable do século pasado

que nos fixéchedes, que nos estades facendo?

O olor a crema hidratante non disimula a podredume que te envolve.

Aquí, alí, en todas partes, á marxe de fronteiras e autonomías.

España muerta

El ojo del toro mira en capicúa muerte

petrifica la esterilidad de la vieja que vierte orina en la alfombra desgastada

raída

escenario de muebles anti Ikea.

Hacía sol pero estaba oscuro, persianas abajo

amarrada la pata con cinta de embalar acumula medicación pastillas que no tomará nunca

úlcera en la boca encía leucoplásica inflamada

pelos negros duros en el bigote ruindad miserable del siglo pasado

que nos habéis hecho, que nos estáis haciendo?

El olor a crema hidratante no disimula la podredumbre que te envuelve.

Aquí, allí, en todas partes, al margen de fronteras y autonomías.

Resultado de imagen de goya

Francisco de Goya, Saturno devorando a su hijo (1819-1823)