Plandemia

Estoupou nos hospitais nos supermercados escondeuse nas escolas e nas fiestras e balcóns

no meu caso dende a fiestra vin pasar os días e as caras languidecentes como a miña mirábamos ansiosos buscando respostas sen saber moi ben as preguntas

dende a fiestra correndo as cortinas na coruña os balcóns son para señoritos eu son proletariado a tope así que non quedou outra que soñar cunha casiña con campo e mirar en idealista

os primeiros quince días en shock recontando mortes e cadáveres de antaño, pantasmas que viñeron saudar e aínda están hoxe conmigo de visita

non os dou botado, ás veces parece que si pero rebrotan

quince días pasaron pronto, e logo outros quince, e quince, e de súpeto xa é xuño e onde está a primavera

crise e contracrise crítica rabia medo xulgar culpa medo o que queda no poso sempre medo, principio e final de todas as saturacións contracorrentes socializadas

todo formaba parte dun plan redentor esperpénticos remorsos e grandes fitos no recorrido enchido de vereas tantas grandes e tantas pequenas traballo nai hernia pandemia o plan era revivir e revivirme

saírme do espello deformado no que me levaba mirando tantos anos

Plandemia

Estalló en los hospitales en los supermercados se escondió en las escuelas y en las ventanas y balcones

en mi caso desde la ventana vi pasar los días y las caras languidecientes como la mía mirábamos ansiosos buscando respuestas sin saber muy bien las preguntas

desde la ventana corriendo las cortinas en la coruña los balcones son para señoritos yo soy proletariado a tope así que no quedó otra que soñar con una casita con campo y mirar en idealista

los primeiros quince días en shock recontando muertes y cadáveres de antaño, fantasmas que vinieron a saludar y aún están hoy conmigo de visita

no los doy echado, a veces parece que sí pero rebrotan

quince días pasaron pronto, y después otros quince, y quince, y de pronto ya es junio y dónde está la primavera

crisis y contracrisis crítica rabia miedo juzgar culpa miedo lo que queda en el poso siempre miedo, principio y final de todas las saturaciones contracorrientes socializadas

todo formaba parte de un plan redentor esperpénticos remordimientos y grandes hitos en el recorrido lleno de caminos estrechos a veces grandes a veces pequeños trabajo madre hernia pandemia el plan era revivir y revivirme

salirme del espejo deformado en el que me llevaba mirando tantos años

Suspiros de sal: Muchacha en la ventana - Salvador Dalí - Historia ...

Mujer en la ventana, Salvador Dalí

TRISTURA DESCARNADA (NON MIRES AO PASADO)

Póñome do revés sen ter dereito

buscando nas fragas o sombreiro de frores marchitas que caeu unha noite de Venus sen excusa ningunha

lembras?

Chove de novo a secas

como se non fixera falta existir e todo fora un recordo de Londres

imos facer maxia de vinte xeitos distintos

pero non no pasado

eu aí non quero volver.

Vermeer y la chica del arete de perla - La Mente es Maravillosa

La joven de la perla, Johannes Vermeer (1667)

instrospección

sente sente ata oito veces nove días

lamenta o día dez eleva o ánimo o doce

e tira millas ata o aniversario con chocolates e fresas

sente sente enmascarados os medos dilatándose concentrándose espirais con cores difusas

blandas formas

por detrás do ollo esquerdo amaga unha serpe que envolve ata os ombreiros encollidos

ansiedade

a túa cara ten forma de ansiedade o teu estilo despreocupado que preocupa preocupa porque es o desatino e logo os demáis que miran? non fan nada

observan calados miran as formas blandas aí volve a serpe pola nuca sube ata a orella Dalí faría un cadro sinuoso El Bosco un tríptico colgable no monasterio dos arrepíos

que mirades con esas caras de cera? quítanvos os valores a cambio da nómina e tan agradecidos

quero aprender a non sentir a serpe quero aprender a negar a natureza a tomar unha caña na terraza dun bar como se nada pasara e como se todo fora un mal soño.

instrospección

siente siente hasta ocho veces nueve días

lamenta el día diez eleva el ánimo el doce

y tira millas hasta el cumpleaños con chocolates y fresas

siente siente enmascarados los miedos dilatándose concentrándose espirales con colores difusos

blandas formas

por detrás del ojo izquierdo amaga una serpiente que envuelve hasta los hombros encogidos

ansiedad

tu cara tiene forma de ansiedad tu estilo despreocupado que preocupa preocupa porque eres desatino y después los demás qué miran? no hacen nada

observan callados miran las formas blandas ahí vuelve la serpiente por la nuca sube hasta la oreja Dalí haría un cuadro sinuoso El Bosco un tríptico colgable en el monasterio de los horrores

qué mirais con esas caras de cera? os quitan los valores a cambio de la nómina y tan agradecidos

quiero aprender a no sentir la serpiente quiero aprender a negar la naturaleza a tomar una caña en la terraza de un bar como si nada pasara y como si todo hubiera sido un mal sueño.

Sol de la mañana - Edward Hopper - Historia Arte (HA!)
El sol de la mañana, Edward Hopper

atrapamento

pode que sexa o gris do día o gris do cemento que vexo pola fiestra dende hai dous meses dous camiños dúas direccións

o gris das nubes grises de Galicia gris Galicia esta tería que ser unha cor do Pantonario unha cor do espírito cando dentro vai frío e logo fora vai morno do sol que non opina nin transcribe

pode que sexa pode ser o gris do pensamento escuro ténebre noctámbulo que vai e ven xa hai tempo máis aló do confinamento tampouco lle imos botar toda a culpa á puta pandemia, ante todo sinceridade e máis con unha mesma

o gris xa estaba o gris en Galicia aquí é intrínseco á vida

o gris en Galicia é a vida

e a morte

é o atrapamento que resoa

epokhé

non hai xuízo só paréntese. Mirada sostida, imperturbable. Ataraxia. Os gregos xa o sabían

cansazo de tanta mentira farsa pantomima teatral que pouca gana de atender ás superficialidades que pouca gana de escoitarte doutro lado do teléfono.

Caspar David Friedrich: paisajes alegóricosDescubrir el Arte, la ...

El monje frente al mar, Caspar David Friedrich (1809)

COnVIDa

De súpeto cambiou o mundo. Detívose a vida, as fiestras enchéronse de caras de pánico que miraban a rúa baleira.

O apocalipse levaba a VIDa no seu nome, fumos quen de velo?

Os gobernos pelexaban en diatribas políticas con decisións de pouca altura e fondo calado, a xente nas fiestras. Nos hospitais, nos supermercados. Nos autobuses indo a traballar co medo na médula.

A miña mente cavila. Voltas concéntricas, lembranzas saturadas de cando foi a última vez que.

E logo o que virá. Escoller os xestos fermosos por encima dos egoístas opacos. Difícil tarefa.

Escoller o amor por riba do odio. Exercicio de autocontrol por permanecer humana.

Escoller o amor. O amor en tempos de pandemia.

COnVIDa

De repente cambió el mundo. La vida se detuvo, las ventanas se llenaron de caras de pánico que miraban a la calle vacía.

El apocalipsis llevaba la vida en su nombre, ¿seremos capaces de verlo?

Los gobiernos peleaban en diatribas políticas con decisiones de poca altura y hondo calado, la gente en las ventanas. En los hospitales, en los supermercados. En los autobuses yendo a trabajar con el miedo en la médula.

Mi mente cavila. Vueltas concéntricas, recuerdos saturados de cuándo fue la última vez que.

Y después qué vendrá. Escoger los gestos hermosos por encima de los egoístas opacos. Difícil tarea.

Escoger el amor por encima del odio. Ejercicio de autocontrol por permanecer humana.

Escoger el amor. El amor en tiempos de pandemia.

PD: “Convida” é unha forma do verbo “convidar” en galego, que significa “invitar”. Convidémonos ao amor. Convidémonos á VIDA.

Habitación

Soñou dous días enteiros inerte na butaca contra a fiestra

dous días

e logo chegaron eles cargados con navallas desmontables

ocultas na roupa ela non sabía

mans enfarrañadas

sentada mirando os tellados mirando a parroquia polo aire

miraba o pozo pero que preguiza deixarse ir

inerte na butaca contra a fiestra

trinta metros cadrados de gratulación

laissez faire

cuspirlle ás lembranzas

aforcar o futuro

desentrallar a rede

xirar na terraza 180 graos

sentirse chá livián pequena

ondeante nas verbas

poder dicir de novo:

como que xa non é máxico o mundo?

Habitación

Soñó dos días enteros inerte en la butaca frente a la ventana

dos días

y después llegaron ellos cargados con navajas desmontables

ocultas en la ropa ella no sabía

manos embarradas

sentada mirando los tejados mirando la parroquia por el aire

miraba el pozo pero qué desgana dejarse ir

inerte en la butaca frente a la ventana

treinta metros cuadrados de congratulación

laissez faire

escupirle a los recuerdos

ahorcar el futuro

desenredar la red

girar en la terraza 180 grados

sentirse llana liviana pequeña

ondeante en las palabras

poder decir de nuevo:

¿cómo que ya no es mágico el mundo?

Resultado de imagen de la habitacion van gogh

Amargado

Non, así non é, non sabes, non entendes

pero é que non te metas non sigas que así non é

porque o mundo non é como é o mundo é como eu digo que é

que a nadie se lle ocorra dicirme nada que eu xa o sei todo

todo o que?

todo o que hai que saber: desesperación, desalento, misera, podredume++++

Amargado. Ti o que es é un amargado enchido de realidade frustrada.

Ventajismo – El Amargado