Das perdas

Cantas cousas perdín por non deixar as sombras nas paredes

xa non cabían máis decepcións todo daba igual antes de tempo

o vestido amarelo sorría dende o outro lado da pantalla

teño ganas de verte

onde estás?

 

Utopía planificada

paso o día remexendo no noso encontro imaxinario sinto a chamada

pero

deixei de buscar monstruos por medo a atopalos dentro de min

deixei de fiar fino pola tendencia á debilidade de magoarme a vida

tiña ganas de verte

onde fuches?

 

Enruga a faciana, apreta as cordas

reza poesía coa cabeza baixa

as mans cruzadas no entretempo clava a vista ao frente

diante da estantería repleta dos alcumes que algún día ía ter

dise forte mascando a carraxe

que o que estaba predito tiña que empezar xa.

_________

De las pérdidas

 

Cuántas cosas he perdido por no dejar las sombras en las paredes

ya no cabían más decepciones todo daba igual antes de tiempo

el vestido amarillo sonreía desde el otro lado de la pantalla

tengo ganas de verte

¿dónde estás?

 

Utopía planificada

paso el día dándole vueltas a nuestro encuentro imaginario siento la llamada

pero

he dejado de buscar monstruos por miedo a encontrarlos dentro de mí

he dejado de hilar fino por la tendencia a la debilidad de lastimarme la vida

tenía ganas de verte

¿a dónde te has ido?

 

Arruga la cara, aprieta las cuerdas

reza poesía con la cabeza baja

las manos cruzadas en el entretiempo clava la vista al frente

delante de la estantería repleta de los apodos que algún día iba a tener

poderosamente se dice así misma masticando la rabia

que lo que estaba predicho tenía que empezar ya.

Imagen relacionada

Gabrielle Münter, “Muller na cadeira escribindo” (1929)

Anuncios

Aire

Érgome todas as mañás co propósito de enmenda a flor de pel.

Miro os xeonllos tortos co pantalón rachado e penso que vaia oh que cantas cousas para afrontar que hai que poder que hai que seguir cando todo está perdido.
Véseme a perna
un trozo de min.
Repartín a diestro e siniestro ibuprofeno invitei eu ata a noite, noite de tres días
noite de longa noite de merda.

Non queda nada. Somos aire en contención.
Templanza. Recuperación. Victoria.

_______________

Me levanto todas las mañanas con el propósito de enmienda a flor de piel.

Miro las rodillas torcidas con el pantalón roto y pienso que vaya que cuántas cosas para afrontar que hay que poder que hay que seguir cuando todo está perdido.
Se me ve la pierna
un trozo de mí.
Repartí a diestro y siniestro ibuprofeno invitaba yo hasta la noche, noche de tres días
noche de larga noche de mierda.

No queda nada. Somos aire en contención.
Templanza. Recuperación. Victoria.

España morta

O ollo do touro mira en capicúa morte

petrifica a esterilidade da vella que verte ouriños na alfombra desgastada

raída

escenario de mobles anti Ikea.

Facía sol pero estaba escuro, persianas abaixo

amarrada a pata con cinta de embalar acumula medicación pastillas que non ha tomar nunca

chaga na boca encía leucoplásica inflamada

pelos negros duros no bigote ruindade miserable do século pasado

que nos fixéchedes, que nos estades facendo?

O olor a crema hidratante non disimula a podredume que te envolve.

Aquí, alí, en todas partes, á marxe de fronteiras e autonomías.

España muerta

El ojo del toro mira en capicúa muerte

petrifica la esterilidad de la vieja que vierte orina en la alfombra desgastada

raída

escenario de muebles anti Ikea.

Hacía sol pero estaba oscuro, persianas abajo

amarrada la pata con cinta de embalar acumula medicación pastillas que no tomará nunca

úlcera en la boca encía leucoplásica inflamada

pelos negros duros en el bigote ruindad miserable del siglo pasado

que nos habéis hecho, que nos estáis haciendo?

El olor a crema hidratante no disimula la podredumbre que te envuelve.

Aquí, allí, en todas partes, al margen de fronteras y autonomías.

Resultado de imagen de goya

Francisco de Goya, Saturno devorando a su hijo (1819-1823)

Entroido tardío

Érgome todas as mañás co propósito de enmenda a flor de pel
Miro os xeonllos tortos co pantalón rachado e penso que vaia oh que cantas cousas para afrontar que hai que poder que hai que seguir
Véseme a perna
un trozo de min
Repartín a diestro e siniestro Ibuprofeno invitei eu ata a noite, noite de tres días
noite de longa noite de merda.

Carnaval tardío

Me levanto todas las mañanas con el propósito de enmienda a flor de piel
Miro las rodillas torcidas con el pantalón roto y pienso que vaya hombre que cuántas cosas para afrontar que hay que poder que hay que seguir
Se me ve la pierna
un trozo de mí
Repartí a diestro y siniestro Ibuprofeno invité yo hasta la noche, noche de tres días
noche de larga noche de mierda.

Autoanálise

Apodrece dentro de min un verme inerme

vertebrado bimembre enchido de bós propósitos

apodrece

quixen axudarlles, oteei as montañas tentando atopar remedios

mirei nas supersticións dos manuais de autoaxuda

e nada.

Está quieto precisamente, espera.

enquistado na maleza.

Na silveira da cuneta que había na aldea confúndenme cun gato.

Eu pensaba que o verme era non verme

e canta razón tiña.

___________

Autoanálisis

Se pudre dentro de mi un gusano sin defensa

vertebrado bimembre lleno de buenos propósitos

se pudre

quise ayudarles, oteé las montañas tratando de encontrar remedios

miré en las supersticiones de los manuales de autoayuda

y nada.

Está quieto precisamente, espera.

enquistado en la maleza.

En los matojos de la cuneta que había en la aldea me confunden con un gato.

Yo pensaba que el gusano era no verme

y cuánta razón tenía.

Resultado de imagen de mujer sin miedo

Homenaxe a Gata Cattana en Granada, (Andalucía)

Felices Festas?

Teño a vida patas arriba co desalento petando na porta

o teléfono soando inseguridade

poño a careta pero de que me serve porque xa non vas volver

nin sequera polo Nadal

a lamerme o xeonllo que ferín ao caer da bici

a ensinarme a coller as sabas e lanzalas pola cheminea

a facerlle unha casa de cartolina a algún paxaro despistado

onde está a beleza do mar en calquera estación do ano?

onde está o neno repousando en equilibrado sono azul marino?

onde estades todos?

que cansancio

vou caendo

derrámome no aire

vou caendo…

Se a vida é dura

sen ti é innomeable.

_____________________

Tengo la vida patas arriba con el desánimo llamando a la puerta

el teléfono sonando inseguridad

pongo la careta pero de qué me sirve si ya no vas a volver

ni siquiera por Navidad

a lamerme la rodilla lastimada por caer de la bici

a enseñarme a coger las sábanas y lanzarlas por la chimenea

a hacerle una casa de cartulina a algún pájaro despistado

¿dónde está la belleza del mar en cualquier estación del año?

¿dónde está el niño reposando en equilibrado sueño azul marino?

¿dónde estáis todos?

qué cansancio

voy cayendo

me derramo en el aire

voy cayendo…

Si la vida es dura

sin ti es innombrable.

Paisaxe de inverno, Kandinsky (1909)