Conversas silenciosas

O ambiente é rosa

apastelado

lonxano dende o meu enfoque

son partícipe da escea

son unha nena

son unha rapaza

logo unha moza

unha muller

serei unha vella

ou non

discorrer templado.

 

Tomamos os bombóns paseniñamente

deleitándonos co doce sabor de chocolate morniño

ablandecido pola calor daquela tarde

falouse de cousas difíciles de xeito sinxelo

foise desentupindo o velo

que impedía chegar ao fondo da cuestión

e logo todo fluíu tranquilo

harmonioso no seu son e no seu movemento

coma unha escea pintada que cobra existencia;

 

falouse da vida incluso falando do cancro.

______________

El ambiente es rosa

apastelado

lejano desde mi enfoque

soy partícipe de la escena

soy una niña

soy una chica

después una joven

una mujer

seré una vieja

o no

discurrir templado.

 

Tomamos los bombones despacio

deleitándonos con el dulce sabor del chocolate templado

ablandado por el calor de aquella tarde

se hablaron cosas difíciles de manera fácil

se fue destupiendo el velo

que impedía llegar al fondo de la cuestión

y después todo fluyó tranquilo

armonioso en su sonido y en su movimiento

como una escena pintada que cobra existencia;

 

se habló de la vida incluso hablando del cáncer.

Resultado de imagen de arthur dove red sun

Arthur Dove, Red Sun (1935)

Anuncios

Das perdas

Cantas cousas perdín por non deixar as sombras nas paredes

xa non cabían máis decepcións todo daba igual antes de tempo

o vestido amarelo sorría dende o outro lado da pantalla

teño ganas de verte

onde estás?

 

Utopía planificada

paso o día remexendo no noso encontro imaxinario sinto a chamada

pero

deixei de buscar monstruos por medo a atopalos dentro de min

deixei de fiar fino pola tendencia á debilidade de magoarme a vida

tiña ganas de verte

onde fuches?

 

Enruga a faciana, apreta as cordas

reza poesía coa cabeza baixa

as mans cruzadas no entretempo clava a vista ao frente

diante da estantería repleta dos alcumes que algún día ía ter

dise forte mascando a carraxe

que o que estaba predito tiña que empezar xa.

_________

De las pérdidas

 

Cuántas cosas he perdido por no dejar las sombras en las paredes

ya no cabían más decepciones todo daba igual antes de tiempo

el vestido amarillo sonreía desde el otro lado de la pantalla

tengo ganas de verte

¿dónde estás?

 

Utopía planificada

paso el día dándole vueltas a nuestro encuentro imaginario siento la llamada

pero

he dejado de buscar monstruos por miedo a encontrarlos dentro de mí

he dejado de hilar fino por la tendencia a la debilidad de lastimarme la vida

tenía ganas de verte

¿a dónde te has ido?

 

Arruga la cara, aprieta las cuerdas

reza poesía con la cabeza baja

las manos cruzadas en el entretiempo clava la vista al frente

delante de la estantería repleta de los apodos que algún día iba a tener

poderosamente se dice así misma masticando la rabia

que lo que estaba predicho tenía que empezar ya.

Imagen relacionada

Gabrielle Münter, “Muller na cadeira escribindo” (1929)

Aire

Érgome todas as mañás co propósito de enmenda a flor de pel.

Miro os xeonllos tortos co pantalón rachado e penso que vaia oh que cantas cousas para afrontar que hai que poder que hai que seguir cando todo está perdido.
Véseme a perna
un trozo de min.
Repartín a diestro e siniestro ibuprofeno invitei eu ata a noite, noite de tres días
noite de longa noite de merda.

Non queda nada. Somos aire en contención.
Templanza. Recuperación. Victoria.

_______________

Me levanto todas las mañanas con el propósito de enmienda a flor de piel.

Miro las rodillas torcidas con el pantalón roto y pienso que vaya que cuántas cosas para afrontar que hay que poder que hay que seguir cuando todo está perdido.
Se me ve la pierna
un trozo de mí.
Repartí a diestro y siniestro ibuprofeno invitaba yo hasta la noche, noche de tres días
noche de larga noche de mierda.

No queda nada. Somos aire en contención.
Templanza. Recuperación. Victoria.

Voltar

​Cando queiras  non perdas a oportunidade

de perderte nesta terra  máxica e única.

Está ben.

Non fai falta que me necesites nin que digas que o sintes.

Escoita as preguntas e non fuxas 

levan moito tempo buscándote.

Escoita. Agora.

Obra de María Antonia Dans

Estancamento

Eran vórtices negros de luz
negro nicromante lendo a Ilíada

non podía caer máis baixo na escuridade
tropezou cun escalón
mantivo a descompostura

pílulas de sabedoría non eran dabondo
para saír da matriz
e empezar de novo

Your men are already dead

La tina, Edgar Degas (1886)

Estancamiento

Eran vórtices negros de luz
negro nicromante leyendo la Ilíada

no podía caer más bajo en la oscuridad
tropezó con un escalón
mantuvo la descompostura

pastillas de sabiduría non eran suficientes
para salir de la matriz
y apretar los dientes

Your men are already dead

Sodes maioría

Abride a boca

pechade a mente

sede libres na apariencia
falade con cautela

e ti
non mostres sentimento
frívola
etérea
sorrinte

nena
non opines en alto
non ensines análise
discordia
crítica
argumentación

como odio o silencio

cala e sorrí
vístete ben
non opines
cala e sorrí

onde meterme
onde esconderme

onde agochar a ira
como reprimo os impulsos
como me convirto en vós.

El sueño de la razón produce monstruos - Francisco de Goya

“El sueño de la razón produce monstruos”, Goya (1799)

Sois mayoría

Abrid la boca

cerrad la mente

sed libres en apariencia

hablad con cautela

y tú

no muestres sentimientos

frívola

etérea

sonriente

nena

no opines en alto

no enseñes análisis

discordia

crítica

argumentación

como odio el silencio

calla y sonríe

vístete bien

no opines

calla y sonríe

dónde meterme

dónde esconderme

dónde ocultar la ira

cómo reprimo los impulsos

cómo me convierto en vosotros.