Verán?

Escoito como xogan os nenos no patio  berros desiguais un dous tres

No sofá todo semella lonxano, ata Patti Smith en Riazor

Destellos de posibilidades tinguidas de vermello entre as pernas alfinetes na espalda case morena

Agardo a que pase algo que me levante da rutina, que me desenchufe de Netflix (ola?)

Que faga da vida algo máis motivante que unha posta de sol como a que lembro en Doniños

polas rampas de madeira corríamos felices para chegar a tempo

Poucas ganas físicas, moitas ansias mentais, incongruencias

Mañá xa se me pasa. A non ser….

¿Verano?

Escucho como juegan los niños en el patio gritos desiguales un dos tres

En el sofá todo parece lejano, hasta Patti Smith en Riazor

Destellos de posibilidades teñidas de rojo entre las piernas alfileres en la espalda casi morena

Espero a que pase algo que me levante de la rutina, que me desenchufe de Netflix (hola?)

Que haga de la vida algo máis motivante que una puesta de sol como la que recuerdo en Doniños

por las rampas de madera corríamos felices para llegar a tiempo

Pocas ganas físicas, muchas ansias mentales, incongruencias

Mañana ya se me pasa. A no ser….

Image result for doniños sol

Anuncios

Ese día

Rescatando favoritos…

Galicia Poética "antolloloxía"

Se un día ves e me das unha aperta

serei esa nena que chora co vestido sucio

cos xeonllos feridos

tódolos días

estarei triste e abandoada

menos un.

Image result for queria abrazarte puung“Quería abrazarte”, Puuung (2016)

Ese día

Si un día vienes y me das un abrazo

seré esa niña que llora con el vestido sucio

con las rodillas heridas

todos los días

estaré triste y abandonada

menos uno.

@galiciapoetica

Ver la entrada original

Aquel verán

Dis “gústanme as túas letras” eu contesto mirada baixa “podo escribirche máis”… Era verán. De calor.

Silencio. Espera. Sorrisos esquivos, logo sostidos.

Ruborízome e collo o boli, cae ao chan. Cóllesme a man. Electricidade.

Lembro a túa camisa verde con floreciñas amarelas. O bar ateigado de xente.

Eramos quizais un par de idiotas. Eu tinguía o pelo, ti mercabas roupa de segunda man.

Que hai da fama e da fortuna? Mirabas azul marino por detrás dos lentes. A fama. A fortuna. A fame. O destino.

Filosofía. Vida. Íasme romper o corazón, xa o sabía. Sabíao dende a primeira canción que me adicaches.

Fixémonos inseparables. De ese tipo que consume. Días en pixama. Noites dando voltas no coche e fumando marihuana barata.

Let it be. People are strange. Starway to heaven. Trovadores de discoteca de última hora.

Pasou o tempo e fíxose a distancia. Chamadas espaciadas. Por vinte anos.

Había unha fila enorme para entrar no teatro. Seguina coa mirada e ao final, ti. Nun cartaz. Eses lentes, esa pose tan coñecida por min. Electricidade.

Pareime. Os da fila increpábanme para que collera o meu sitio. Absorta ante a túa imaxe. Flashes de lembranzas. Filosofía. Vida.

Estiven tentada a entrar, pero. Case a punto, pero.

Mirei a cola, logo a taquilla, pero.

Preferín quedarme na miña soidade

tranquila para sempre.

Aquel verano

Me dices “me gustan tus letras” yo contesto mirada baja “puedo escribirte más”… Era verano. De calor.

Silencio. Espera. Sonrisas esquivas, después sostenidas.

Me ruborizo y cojo el boli, cae al suelo. Me coges la mano. Electricidad.

Recuerdo tu camisa verde con florecitas amarillas. El bar lleno de gente.

Éramos quizás un par de idiotas. Yo me teñía el pelo, tú comprabas ropa de segunda mano.

¿Qué hay de la fama y de la fortuna? Mirabas azul marino por detrás de las gafas. La fama. La fortuna. El hambre. El destino.

Filosofía. Vida. Me ibas a romper el corazón, ya lo sabía. Lo sabía desde la primera canción que me dedicaste.

Nos hicimos inseparables. De ese tipo que consume. Días en pijama. Noches dando vueltas en el coche y fumando marihuana barata.

Let it be. People are strange. Starway to heaven. Trovadores de discoteca de última hora.

Pasó el tempo y se hizo la distancia. Llamadas espaciadas. Por veinte años.

Había una fila enorme para entrar en el teatro. La seguí con la mirada y al final, tú. En un cartel. Esas gafas, esa pose tan conocida por mí. Electricidad.

Me paré. Los de la fila me increpaban para que cogiese mi sitio. Absorta ante tu imagen. Flashes de recuerdos. Filosofía. Vida.

Estuve tentada a entrar, pero. Casi a punto, pero.

Miré la cola, luego la taquilla, pero.

Preferí quedarme en mi soledad

tranquila para siempre.

 

A pesar dos pesares

Dende algunha parte do universo soa a música que nos envolve. Hai un camiño no que o medo queima e o aire vai a máis.

Árbore de amarga raiz que enreda os versos e sangra poemas. Savia sabia.

Dame a man: eso é amor; dame beleza: eso é arte.

Paraísos artificiais. Bos días sen almorzo, xaxún. Meus ósos hanse volver cinza. O ceo estará anubrado e as almas perseguirán a busca que non cesa. Ritmos concéntricos, non hai baile.

Pintar o son. Soñar o son.

Todo vai deixar de importar, todo vai deixar de doer. Logo dun tempo quedará a contemplación e aí seremos LIBRES.

Composición VII

Composición VII, Wassily Kandinsky

A pesar de los pesares

Desde alguna parte del universo suena la música que nos envuelve. Hay un camino en el que el miedo quema y arrecia el aire.

Árbol de amarga raíz que enreda los versos y sangra poemas. Savia sabia.

Dame la mano: eso es amor; dame belleza: eso es arte.

Paraísos artificiales. Buenos días sin almuerzo, ayuno. Mis huesos se van a volver ceniza. El cielo estará nublado y las almas perseguirán la búsqueda que no cesa. Ritmos concéntricos, no hay baile.

Pintar el sonido. Soñar el sonido.

Todo va a dejar de importar, todo va a dejar de doler. Tras un tiempo quedará la contemplación, y ahí seremos LIBRES.

Ségueme tamén en Instagram 🙂

@galiciapoetica

Día a día

Esa frase. Día a día. Momento a momento. Pedra a pedra. Soidade, síntome soa.  Actuar. Non podo. Esperar. E pasa a vida.

Estadios emocionais desgastados: pasado, futuro,… e o presente? Non está conmigo. Realidade distorsionada. Sentirse menos, proxectarse máis.

Proxectarse. Lanzarse a fóra. Vivir, experimentar, FACER. Que fago? Participar? Aportar? ONDE?

Control. Obsesión. Camiño á tolemia. Acostúmate, Rocío. Afaite. Ao caos e a incerteza. Non loites. Flúe. Paciencia. Solta.

A única constante é a permanencia do cambio.

Planificar, tolear. Intolerar. Deixar ser, deixar facer. Volvemos ás andadas. Medo. Pinchazos. Terror.

Autoimaxe mutilada. Así, NON.

Romper a roda

Do berce á tumba dísenos que facer e iso é o que me deprime

tiven unha adolescencia programada

a galiña dos ovos de ouro que non da posto ningún.

Coincidimos mil veces nas postas de sol, mirando dende calqueira punto o mesmo ceo.

Poesía épica, simbolismos. Rimbaud foi magnánimo coas metáforas.

Sei perfectamente a onde vou. Ola? Aquí non hai discordias. Estrelas no ceo, estrelas no mar.

Incapaz de comunicarme sen frases cortas e esaxeradas, repetidas, percutadas, repercusionadas.

Sen mesura, nerviosismo na cociña. Necesito compaña. Compaña aumentativa.

Que triste non recoñecernos cando nos vemos imperfectas.

Individualidade. Váisenos o agarimo pola boca, polos poros. Polas bágoas nos ollos.

Individualidade programada. Mellor outro día.

Unha vida máis para turistas que para viaxeiros. Desinhíbete.

Desinhíbeme.

Leccións de vida

Eu era unha persoa que camiñaba entre trampas

liándome

con efectos acumulados de complicacións cheas de nós cos que podería atar a Odiseo ao mástil máis alto

tiña como inimigo un medo atroz camuflado detrás dun traxe de guerreira

un medo que me metía na caverna, que tiven que aprender a identificar para sobrevivir

e aínda non sei

Eu era unha persoa que collía obxectos coas mans e os miraba fixamente

sen sentir

só miraba e razoaba utilidade, cálculo, optimización, beneficio

agora tamén e analizo o entorno e busco respostas á incertidume, respostas ás expectativas, e claro, logo erro

e pregúntome por que

por que son de mecha corta por que non me deixo ir, sentir, amar, soltar, ser

por que non podo atender ao que motiva de min cada fibra e ignorar o que me fai mal, que tanto me pesa.

Esa persoa, esa boneca da mesiña, ese libro enciclopédico que mercara papá para min. Esa falda, esa camiseta, esa foto. Representacións con dor de aspiracións truncadas.

Fóra da miña vida, fóra da miña mente.

Vai ser? Agora SI.

Image result for edward hopper

Edward Hopper, Habitación en Brooklyn (1932)

Lecciones de vida

Yo era una persona que caminaba entre trampas

liándome

con efectos acumulados de complicaciones llenas de nudos con los que podría atar a Odiseo al mástil más alto

tenía como enemigo un miedo atroz camuflado detrás de un traje de guerrera

un miedo que me metía en la caverna, que tuve que aprender a identificar para sobrevivir

y  aún no sé

Yo era una persona que cogía objetos con las manos y los miraba fijamente

sin sentir

solo miraba y razonaba utilidad, cálculo, optimización, beneficio

ahora también y analizo el entorno y busco respuestas a la incertidumbre, respuestas a las expectativas, y claro, luego /error

y me pregunto por qué

por qué soy de mecha corta por qué no me dejo ir, sentir, amar, soltar, ser

por qué no puedo atender a lo que motiva de mí cada fibra e ignorar lo que me hace daño, que tanto me pesa.

Esa persona, ese peluche de la mesilla, ese libro enciclopédico que había comprado papá para mí. Esa falda, esa camiseta, esa foto. Representaciones dolorosas de aspiraciones truncadas.

Fuera de mi vida, fuera de mi mente.

¿Lo conseguiré? Ahora SÍ.

Fraxilidade

Dicían os sabios da Internet que era cuestión de actitude

nos manuais de psicoloxía viñan nomes de eu que sei

no traballo a supervivencia era tratar de non saber / non oír, calar, non ver

coas amigas non falaba do tema, nin preguntaban, todo ok

 

(coas amigas… que amigas?)

 

todo o que busquei e non puiden atopar, todo o que loitei para superar

axeonllei o ánimo – dobreguei a vontade – puxei contra natura para vencer

fixen plans de supervivencia con sinos de esterilidade

porque a esencia dos meus demos chamábase fraxilidade.

Image result for coco davez

Fragilidad

Decían los sabios de Internet que era cuestión de actitud

en los manuales de psicología venían nombres de yo qué sé

en el trabajo la supervivencia era tratar de no saber / no oír, callar, no ver

con las amigas no hablaba del tema, ni preguntaban, todo ok

 

(con las amigas… ¿qué amigas?)

 

todo lo que busqué y no pude encontrar, todo lo que luché para superar

arrodillé el ánimo – doblegué la voluntad – empujé contra natura para vencer

hice planes de supervivencia con sinos de esterilidad

porque la esencia de mis demonios se llamaba fragilidad.

@galiciapoetica